Georg Grundsten

Trädgårdsmästaren på Hovdala slott utanför Hässleholm berättar om hur han låter sin kreativitet och experimentlusta flöda.

Georg Grundsten trädgårdsmästare på Hovdala slott

Georg Grundsten trädgårdsmästare på Hovdala slott

Vi kommer att få tips på beskärning, vattning och gödsling.

Tag gärna med plantor till växtlotteriet!

Aktuellt program här kan du läsa mer om föreläsningen.