2012

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

2012

 

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Föreningen hade vid årets början 392 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 383 medlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Gunilla Boman Pellnäs

Vice ordförande                 Ann-Marie Englund

Sekreterare                          Ulla Karlsson

Kassör                                 Siw Strand

Ledamöter

ordinarie                             Ewa Bruce

Margareta Erlandsson

Carina Ljung

Mia Thomson

Suppleant                            Göran Hedlund

 

Reseplanerare                     Kerstin och Åke Hansson

 

Revisor                               Bengt Larsson

Revisorssuppleant               Inger Lundmark

valberedningen har ingått Lu Ejvegård, Barbara Leander samt Barbro Werner.

Styrelsen har under året haft sju (7) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2012

Föreningen har givit ut tre program, vår-, sommar- och höstprogram. Programgrupp för vårprogrammet har varit Ann-Marie Englund, Ulla Karlsson och Gunilla Boman Pellnäs, för sommarprogrammet, Carina Ljung, Ia von Schwerin och Mia Thomson, samt för höstprogrammet Ewa Bruce, Göran Hedlund och Siw Strand.

Sammanhållande för intressegrupperna har varit Margareta Erlandsson och Carina Olsson (Växthusgruppen) samt Siw Strand (Köksväxtgruppen).

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2012 har föreningen haft 26 programenliga aktiviteter för medlemmarna (27 st under 2011): Årsmötet, pelargondag, växtmarknad, 3 kurstillfällen, 9 föreläsningar, 11 studiebesök. Genomsnittligt antal deltagare per aktivitet under året har varit 36 personer (38 personer under 2011). Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum. Även intressegrupperna ”Växthus” och ”Köksväxter” har varit aktiva under året. Årets trädgårdsresa fick dock ställas in på grund av för få anmälningar.

 

Program 2012

18 januari

Sanna Töringe: Föreläsning ”Trädgårdsvinter”. 15 februari

Åke Truedsson: Föreläsning ”Odla och ät frukt för ett hälsosammare liv”. 21 mars

Årsmöte 2012

Inger Palmstierna: ”Slow Gardening”. 18 april

Johanna Lindholm: ”Träden i trädgården”. 25 april

Studiebesök på Ullspinneriet utanför Tommarp. 16 maj

Annette Nilsson: ”Dagliljor – fakta och frestelser”. 20 maj

Växtmarknad. 27 maj

Studiebesök i Peter Nilssons växthus i Källesjö.

 

8 maj

Arbete i museiträdgården i Simrishamn.

 

10 juni

Pelargonbytardag i samarbete med I Vått och Torrt, Östra Ingelstad.

 

13 juni

Charlotte Rosander: Föreläsning om ”Buxbomssjukan”.

 

16 juni

Pelargondag i samarbete med Österlens museum.

 

1 juli

Studiebesök hos Mike och Lise-Lotte Pierce i Önnarp, Skurup.

 

5 juli

Studiebesök hos Carina och Christer Svensson i Onslunda.

 

9 juli

Studiebesök hos Henrik Valentin i Vitaby.

 

14 juli

Växtmarknad i samband med Trädgårdsdag på Österlens museum.

 

23 juli

Studiebesök hos Jan och Sirkka Westberg, Tomelilla.

 

26 juli

Studiebesök hos MariAnne Maxe, Brantevik.

 

1 augusti

Studiebesök hos Laila Dahlgren, Glimminge.

 

21 augusti

Studiebesök i Södra koloniområdet i Simrishamn.

 

4 september

Studiebesök hos Ann-Marie och Hans Wåhlander, Smedstorp.

 

16 september

Studiebesök hos Gunilla och Lars Hansson, Vitemölla.

 

19 september

Agneta Ullenius: Föreläsning om Chelsea Flower Show och om berömda engelska trädgårdar.

 

30 september

Växtloppis hos ”I Vått och Torrt”, Östra Ingelstad.

 

13 oktober

Löklördag i samarbete med Österlens museum och ”Narciss och Tulpan”.

 

14 oktober

Studiebesök i Ulriksdals trädgård, Kivik.

 

17 oktober

Anette och Maria från ”Trädgårdsfixarna på Österlen”. Föreläsning: ”Även en liten yta kan bli en spännande trädgård”.

 

21 november

Julavslutning med ”Pladder i rabatten” av Agneta Croneld.

 

Kurser

24 mars

Kurs i pilflätning med Inga-Lill och Nils-Thore Nilsson.

 

22 och 29 april

Rosbeskärningskurser med Stig Persson.

 

BIDRAG

Under 2012 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 5 135 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd med avgiften för bankkontot.

 

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2012 innebar ett överskott på 3 226 kronor Vid årsskiftet 2012/2013 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 31 541 kr. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2012.

 

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningen samt till andra som visat sina verksamheter. Tack också till Riksförbundet Svensk Trädgård, Sparbanken Syd, Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen och Österlens museum för de bidrag föreningen erhållit.

 

Styrelsen för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Gunilla Boman Pellnäs

Ewa Bruce

Ann- Marie Englund

Margareta Erlandsson

Ulla Karlsson

Carina Ljung

Siw Strand

Mia Thomson