2014

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 

2014

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2014.

Föreningen hade vid årets början 344 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 276 medlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av

Ordförande                         Elsebet Borg

Vice Ordförande                Anita Sörvik

Sekreterare                          Ulla Karlsson

Kassör                                 Ewa Bruce

Ledamöter                          Margareta Erlandsson

Carina Ljung

Lotta Orvarsson

Suppleanter                         Eva-Kersti Härkegård

Ewa Lööf

Helena Olsson

Siw Strand

Revisor                               Åke Hansson

Revisorssuppleant               Inger Lundmark

 

I valberedningen har ingått Lu Ejvegård och Carina Olsson.

 

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden.

 

FÖRENINGSAKTIVITETER 2014

Föreningen har arrangerat program för vår-, sommar- och höstaktiviteter. Arrangörer av vårens program har varit Anita Sörvik, Ulla Karlsson, Helena Olsson och Ewa Lööf, sommarens program: Margareta Erlandsson, Carina Ljung, Lotta Orvarsson och Elsebet Borg samt för höstens program Ewa Bruce, Eva-Kersti Härkegård och Siw Strand.

 

Sammanhållande för vår växthusgrupp har varit Margareta Erlandsson och Carina Olsson med 12 deltagare. Önskemål om ytterligare en växthusgrupp kommer att verkställas 2015.

 

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

 

Under 2014 har föreningen haft 23 programenliga aktiviteter för medlemmarna. Samtliga aktiviteter har varit mycket välbesökta. Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum. Intressegruppen ”Växthusgruppen” har varit mycket aktiv under året.

 

Programpunkter 2014

 

19/2               Föreläsning av Göran Hedlund: San Michele på Capri

19/3               Årsmöte. Föreläsning av Lena Drameus-Åberg : Våraning – nu längtar vi!

16/4               Föreläsning av Gunnel Carlsson : Min gröna passion

3/5                 Tulpandag i museiträdgården

10/5               Tulpandag i Museiträdgården

21/5               Föreläsning av Camilla Gullstrand-Marchetti: När grönt ska ta form.

24/5               Trädgårdsresa till Lund och Malmö i samarbete med Vallmoresor

31/5               Trädgårdsresa till Lund och Malmö i samarbete med Vallmoresor

25/5               Växtloppis hos I Vått och Torrt

8/6                 Pelargonbytardag hos I Vått och Torrt

14/6               Pelargondag i samarbete med Österlen museum

17/7               Studiebesök hos Margareta Erlandsson

7 /7                Studiebesök hos Maria och Joakim Nilsson

23/7               Studiebesök hos Ewa Lööf, Ewa-Pia Isberg samt Gunilla Söderström på Kivik

30 /7              Studiebesök hos Ewa Bruce och Thomas Persson

7 /8                Studiebesök hos Elsie och Yngve Bernhardsson

23/8               Studiebesök hos Inger Lundmark

27/8               Föreläsning av Guourét Litchfield: Trädvård

31/8               Föreläsning samt trädgårdsvisning av Eva Mathiasson: Design för hållbart trädgårdsbruk

10/9               Föreläsning av Håkan Wallander: Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro

20/9               Växtmarknad i museiträdgården tillsammans med trädgårdsföreningarna Tjörnedala och Österlenrosor

4/10               Lökdag i museiträdgården

15/10             Föreläsning av Carina Larsson: Höstfärger i trädgården

26/11             Föreläsning av Anette Cato och Maria Nilsson: Engelska trädgårdar. Julavslutning.

 

BIDRAG

Under 2014 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 6.650 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd genom reducerad avgift för bankkontot.

 

ÅRETS RESULTAT

Resultatet 2014 innebar ett överskott på 5.800 kronor. Vid årsskiftet 2014/2015 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 26.079 kr. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2014.

 

TACK

Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningens medlemmar samt till andra som visat sina verksamheter. Tack även till våra sponsorer (se under BIDRAG) samt inte minst Österlens Museum för allt samarbete under året och att vi får vara i lokalerna gratis.

 

 

Styrelsen för

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

 

 

 

 

Elsebet Borg                                             Ewa Bruce                          Ulla Karlsson

Ordförande                                              Kassör                                 Sekreterare

 

 

 

Margareta Erlandsson                              Lotta Orvarsson                  Carina Ljung

Ledamot                                                   Ledamot                             Ledamot

 

 

 

Anita Sörvik

Vice ordförande