2013

ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP 2013

Styrelsen för Österlens trädgårdssällskap avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013. Föreningen hade vid årets början 392 medlemmar inklusive familjemedlemmar och vid årets slut 344 medlemmar.

STYRELSEN har under året bestått av Ordförande                         Gunilla Boman Pellnäs t o m juni 2013/Vakant

Vice ordförande                 Elsebet Borg

Sekreterare                          Ulla Karlsson

Kassör                                 Siw Strand

Ledamöter                          Ewa Bruce

Margareta Erlandsson

Carina Ljung

Mona Lundqvist

Suppleanter                         Göran Hedlund

Lotta Orvarsson

Anita Sörvik

Revisor                               Bengt Larsson

Revisorssuppleant               Inger Lundmark

 

valberedningen har ingått Lu Ejvegård, Barbara Leander samt Carina Olsson.

Styrelsen har under året haft sju (7) protokollförda sammanträden.

FÖRENINGSAKTIVITETER 2013

Föreningen har givit ut tre program, vår-, sommar- och höstprogram. Programgrupp för vårprogrammet har varit Ann-Marie Englund, Ulla Karlsson och Gunilla Boman Pellnäs, för sommarprogrammet, Margareta Erlandsson ,Carina Ljung, och Mia Thomson, samt för höstprogrammet Ewa Bruce, Mona Lundqvist och Siw Strand.

Sammanhållande för intressegrupperna har varit Margareta Erlandsson och Carina Olsson (växthusgruppen) .

Föreningen har samarbetat med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Under 2013 har föreningen haft 30 programenliga aktiviteter för medlemmarna (27 under 2012) 1 inställd möte p g a snöstorm ,årsmöte, pelargondag, växtmarknad, 10-års jubileum, 2 kurstillfällen, 8 föreläsningar, 13 studiebesök. Genomsnittligt antal deltagare per aktivitet under året har varit 34 personer (36personer under 2012). Vidare har föreningen medverkat i flera aktiviteter tillsammans med Österlens museum. Även intressegruppen ”växthus” har varit aktiv under året. Årets trädgårdsresa fick dock ställas in på grund av för få anmälningar.

Program 2013

16 januari Föreläsning av Inger Palmstierna: Om frösådder, växthus och inspiration inför den nya odlingssäsongen

20 februari Föreläsning av Erland Ejder: Magnolior från när och fjärran

20 mars Årsmöte Inställd p.g.a. snöstorm

17 april Årsmöte Föreläsning av Jankov Månsson: Förutsättningar för att lyckas i trädgården. Om gräsmattor, vårbruk och skadegörare.

11 och 25 maj Tulpanvisning Österlen Museum

12 Maj Växtloppis hos I Vått och Torrt Trädgårdsdesign

15 maj Föreläsning av Anders Kjellsson: Skörda nya smaker – en upptäcktsresa i trädgården

19 maj Studiebesök hos Gunilla och Lars Hansson, Vitemölla

9 juni Växtmarknad, pelargonbytardag hos I Vått och Torrt, Östra Ingelstad

13 juni Studiebesök hos Ingela Bröndel, Rörum

15 juni Pelargon dag i samarbete med Österlenmuseum

27 juni Studiebesök hos Margareta Torlegård, Smedjevägen 3, Simris

4 juli Studiebesök hos familjerna Olsson och Hallström i Simrislund

9 juli Studiebesök hos Märit och Christer Mårtensson, Sjöbo

14 juli Studiebesök hos Anette Cato, St Olof

18 juli Studiebesök hos Pia Persson, Tommarp

25 juli Studiebesök hos Ulla och Nils-Inge Walters, Skåne Tranås.

7 augusti Studiebesök hos Anita Stolpe, Gyllebo

13 augusti Studiebesök hos Peter Englander, Simrishamn

21 augusti Studiebesök hos Ectopia, Bondrum

8 september Studiebesök i privata och offentliga trädgårdar i Ystad guidad av Elsebet Borg

18 september Föreläsning av E Svalin Gunnarsson : Den Viktorianska trädgården.

29 september Växtloppis hos ”I Vått och Torrt”, Östra Ingelstad.

5 oktober Löklördag i samarbete med Österlens museum och ”Narciss och Tulpan”.

6 oktober 10 års jubileum på Mandelmanns Trädgårdar

16 oktober Förelösning av Lena Alebo och Mia Gröndahl: Länsträdgårdsmästare Carl Ekenstam

27 oktober Studiebesök med föreläsning på Österlenkryddor, Köpingebro

27 november Julavslutning med föredrag av Elsebet Borg: Danska trädgårdar

Kurser Maj och juli (tre tillfällen) Fotokurs med Mia Gröndahl

BIDRAG Under 2013 har Österlens Trädgårdssällskap fått bidrag från Riksförbundet Svensk Trädgård med 4 000 kr och från Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen med 4200 kr. Österlens museum sponsrar med lokalen och Sparbanken Syd med halva avgiften för bankkontot.

ÅRETS RESULTAT Resultatet 2013 innebar ett underskott på 10 059 kronor Vid årsskiftet 2013/2014 hade föreningen tillgångar i bank och kassa på 21 608 kr. Se vidare Balans- och Resultatrapport för 2013

TACK Styrelsen vill först och främst framföra sitt varma tack till alla medlemmar för deras engagemang. Ett stort tack också till alla som öppnat sina trädgårdar för föreningen samt till andra som visat sina verksamheter. Tack också till Riksförbundet Svensk Trädgård, Sparbanken Syd, Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen och Österlens museum för de bidrag föreningen erhållit.

Styrelsen för ÖSTERLENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

Elsebet Borg                                             Ewa Bruce                          Siw Strand

Margareta Erlandsson                              Ulla Karlsson                      Carina Ljung

Göran Hedlund                                        Lotta Orvarsson                  Anita Sörvik