Trädgårdstips

Digital zonkarta

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram en digital zonkarta. Enligt zonkartan är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon 1 finns i landets mildaste delar och zon 8 i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare (bättre klarar den vintern där du bor) anses den alltså vara. Zonkartan gäller enbart träd och buskar (vedartade växter). Länk till digitala zonkartan