Årsmöte 2015 med Henrik Valentin

Årsmötet gick av stapeln kl 19:00. Vi får några förändringar i styrelsen, två nya ledamöter in och två slutar. De nya är Annica Lembäck som blir vår nya sekreterare i stället för Ulla Karlsson, och Carina Olsson som ersätter Carina Ljung som ordinarie ledamot. Eftersom Carina O var en del av valberedningen förra perioden så blev Barbro Nörgaard nu invald där.

Vi hälsar de nya varmt välkomna och tackar de som avgått hjärtligt för allt deras arbete!

Ordförande och sekreterare på årsmötet 2015.

Ordförande Elsebet och sekreterare Ulla på årsmötet 2015.

 

Efter lite fika och mysigt mellansnack lyssnade vi på Henrik Valentins mycket inspirerande prat om att ”trädårdera” – att hitta lusten och njutningen i den egna trädgården. Att inte bara se det som ett trädgårds-”arbete”.

Henrik Valentin levandegör sin egen trädgård och utställningesträdgårdar

Henrik Valentin levandegör sin egen trädgård och utställningesträdgårdar