Styrelsen

Vid årsmötet i mars 2022, valdes nya styrelsemedlemmar in och styrelsen består nu av följande;

Ordförande Inger Lundmark

Vice ordförande Kerstin Fogelmarck

Sekreterare Ulla Gertsson

Kassör Sofie Larsson

Ledamot Gunnel Glännestrand

Ledamot Karna Lindstedt

Ledamot Eva Mo-Viktorsson

Suppleant Caroline Stenkilsson