Styrelsen

Vid årsmötet i mars 2022, valdes nya styrelsemedlemmar in och styrelsen består nu av följande;

Ordförande Inger Lundmark

Vice ordförande Kerstin Fogelmarck

Sekreterare Ulla Gertsson

Kassör Eva Mo-Viktorsson

Ledamot Gunnel Glännestrand

Ledamot Karna Lindstedt

Suppleant Caroline Stenkilsson