Author Archives: admin@ots

Tre månader gratis

Om du blir medlem från och med 1 oktober 2023 gäller årsavgiften för resterande 2023 och hela 2024. Tre månader gratis alltså! Från och med nästa år är årsavgiften för medlemskap i Österlens trädgårdssällskap 375 kronor.

Medlemsförmån – GardenR

Du vet väl att du som medlem i Österlens Trädgårdssällskap även är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård? Just nu får du som medlem ett 3-månaders abonnemang på trädgårdsappen GardenR Premium. Du får också tillgång till kursen: Jord, näring och kompost från GardenR Kurser.

Abonnera här

Ny digital zonkarta

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram en digital zonkarta där du lätt kan hitta din odlingszon. Sverige är indelat i åtta odlingszoner. I plantskolorna refereras till zonerna för härdigheten för buskar och träd. Länk till kartan finns här och under trädgårdstips.