Styrelsen

Vid årsmötet 8 mars 2023 valdes nya styrelsemedlemmar in och styrelsen består nu av följande:

Ordförande: Inger Lundmark

Vice ordförande: Kerstin Fogelmarck

Kassör: Eva Mo-Viktorsson

Sekreterare: Ulla Gertsson

Ledamöter:

Gunnel Glännestrand

Karna Lindstedt

Suppleanter:

Lena Ivre

Christina Regefalk

Revisor: Ewa Bruce

Revisorsuppleant: Carin Öhman